Kontakt

Wstecz


AMUN - Wydawnictwo
Artystów Malujących Ustami i Nogami Sp. z o.o.

Adres: ul. Waryńskiego 21,  47-400 Racibórz
Telefon: +48 (32) 414-90-11, 415-06-44
Fax: +48 (32) 414-90-10
Poczta elektroniczna: office@amun.com.pl
NIP: 639-00-14-851
Regon: 271895751
KRS: 0000036802KLAUZAULA INFORMACYJNA
Dotycząca posiadanych danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:
  1. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w bazie Kontrahentów Wydawnictwa AMUN sp. z o.o..
  2. Administratorem Pani/Pana danych jest Wydawnictwo AMUN z siedzibą w 47-400 Racibórz ul.Waryńskiego 21.
  3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie Pani/Panu danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  10. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez AMUN prosimy o kontakt mailowy z Administratorem bezpieczeństwa Informacji office@amun.com.plBędzie nam miło, jeśli RODO nie stanie nam na drodze i zostaniecie nadal z nami.

© 2014 Wydawnictwo AMUN Sp. z o.o., Racibórz. Wszelkie prawa zastrzeżone.